Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Budapest Főváros Kormányhivatala felhívásának teljes szövege itt olvasható.

Digitális tanrend

Kedves Szülők!

A Kréta naplóba Önöknek gondviselői belépési jogosultságuk van, ez egy magasabb jogosultsági szint, mint a tanulóké, mert ez tartalmazza az e-ügyintézés lehetőségét is. A tanulói hozzáférést első osztályban eddig nem tartottuk szükségesnek megadni, hiszen most tanulnak meg írni, olvasni és az Önök felügyeletével léphetnek be bármilyen digitális eszközre.

Az új helyzetre és a távoktatásra való tekintettel azonban valószínűleg a tanulói felületet is fogjuk használni, itt lehetséges például házi feladatok megadása, csatolmány küldése, ezért minden gyermekhez generáltunk belépési jogosultságot, amely a következő:

Felhasználó név: a gyermek OM azonosítója (a gondviselői belépésnél is az OM azonosító van csak ott G01, G02 stb. végződéssel)

Jelszó: a gyermek születési dátuma kötőjellel elválasztva (pl. 2006-01-05)

Kérem, próbálják ki a tanulói belépést is.

Bodányi Levente
intézményvezető-helyettes