Iskolánkról

Két tagozaton, 8 vagy 9  általános iskolai évfolyamon neveljük, oktatjuk, fejlesztjük a ránk bízott gyermekeket. Ép értelmű és halmozottan sérült (elsősorban tanulásban akadályozott) látássérült tanulókat fogadunk. Iskolánkba a gyermekeket a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői javaslata alapján vehetjük fel. Felkészítő első osztályt is indítunk azokban a tanévekben, amikor legalább öt tanköteles korú, de még iskolaéretlen kisgyermek érkezik iskolánkba.

 

Szakembergárdánk sokoldalúan képzett: többségében gyógypedagógusok, szaktanárok, akik között sokan több oklevelet, diplomát is szereztek. A gyermekek ellátásában az oktató tanárok mellett más szakemberek is részt vesznek: szemészorvos, gyermekorvos, ápolónők, védőnő, gyógytestnevelő, pszichológus, logopédus, könyvtáros-tanár, zenetanár.

 

Iskolánkban a nevelés-oktatás a Pedagógiai Programunk és a benne található helyi tanterv alapján történik. Helyi tantervünk igazodik a Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez, így biztosítja az átjárhatóságot a többségi iskolák és intézményünk között.

Épületünk, tantermeink kialakítása a látássérült tanulók igényeit figyelembe véve történt. Az épület tájolása, a lift, a burkolatok, a megvilágítás, a bútorok, a tantermek felszereltsége és az oktatást segítő speciális eszközök mind az adaptált, akadálymentes környezet részei.

 

Iskolánk a gyógypedagógus-képzés gyakorlóterepe. Tantestületünk innovatív közössége igyekszik átadni tudását a gyógypedagógus hallgatóknak és az integráló iskolák pedagógusainak egyaránt.

 

Célunk a hozzánk járó tanulók komplex személyiségfejlesztése, alapműveltség nyújtása és felkészítésük a továbbtanulásra. Mindezt sérülés-specifikus módszerekkel adaptált tanulási környezetben valósítjuk meg, hiszen a tananyag feldolgozását lényegesen befolyásolja a látássérülés. A tanulók ismeretszerzését gazdag tan- és szemléltető eszközpark segíti, munkavégzésükhöz optikai és elektronikus segédeszközöket is biztosítunk. Iskolánk több interaktív táblával is rendelkezik és tableteket is használunk tanórákon, kiscsoportos és egyéni fejlesztő órákon, hogy a tanulók digitális kompetenciáit minél sokoldalúbban fejlesszük.

 

Osztályaink a többségi iskolához képest alacsonyabb létszámmal (5-12 fő) működnek a tanulók differenciált fejlesztése érdekében. Alsó tagozatos osztályainkban állandóan, felső tagozatunkon szükség szerint pedagógiai asszisztens segíti az egyéni képességekhez igazodó tanulásszervezést.