Kollégiumunkról

A 80 férőhelyre az ország minden részéről érkeznek gyerekek. Az elhelyezés 2-3 ágyas szobákban, lehetőleg a gyerekek kívánsága szerint, nemenként és korcsoportonként történik. Szintenként 2-2 nagy közösségi terem áll a játszani, beszélgetni óhajtó gyerekek rendelkezésére. A bentlakó tanulókat gyermekfelügyelők és nevelőtanárok látják el. Hétfőtől péntekig három nővér váltja egymást, hogy a gyengélkedő, beteg gyerekek szakszerűen legyenek ellátva. Az egészségügyi részleg vállalja a szakorvoshoz, a szükséges kontroll vizsgálatokra, a műtétekhez elengedhetetlen laborvizsgálatokra kísérést, kímélve ezzel a dolgozó szülők éves szabadságát. Egy-két napos betegségek, gyengélkedések esetében a gyerekek nem is feltétlenül utaznak haza, a betegszobán ellátjuk őket, ellenőrzés mellett játszanak, filmet néznek, rádiót vagy mesét hallgatnak és akár segítséggel tanulhatnak is. A lábadozás idején arra is van lehetőség, hogy délelőtt iskolában legyenek, délután pedig a betegszobában pihenjenek.

 

A kollégiumi munka tervezéséhez a Pedagógiai Programot, a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramját használják a nevelőtanárok, de figyelembe veszik a Budapest Tantervet is. A nevelőtanárok is készítenek egyéni fejlesztési tervet minden tanuló számára, ezzel segítve a személyre szabott foglalkozást, az egyéni haladási tempó biztosítását, a differenciálást a délutáni munkában is. A nevelési munkaközösség kidolgozta a tanulók életkorához és egyéni fejlődéséhez illeszkedő szöveges értékelést. Ezt minden év végén, a bizonyítvánnyal együtt kapják meg a gyerekek.

 

Foglalkozások

 

A kollégiumi heti rend és napirend a gyerekek életkorához illeszkedik. A felső tagozatosok reggel korábban kelnek (így a reggeli zuhanyzás után van még idejük a trendi külső kialakítására) és később van a villanyoltás (az esti tereferéhez is több idő kell).

A délutáni szabadidős foglalkozások az éves terv szerinti témában, heti rend szerint követik egymást. A kézműves, a kulturális foglalkozások témája nem csak a gyerekek életkorához, ügyességéhez, kedvelt tevékenységéhez igazodik, hanem a hagyományos ünnepekhez, a tananyaghoz is. A kollégium játékkölcsönzőjéből kivett játékokkal a szervezett és szabadon választott foglalkozásokon társasozhatnak, autózhatnak, babázhatnak… Mindközül mégis a legkedveltebbek a kimenős délutánok.

A kollégium fontos feladata a gyerekek önkiszolgálásra, önállóságra nevelése. Nagyon sok kisgyerek érkezik úgy hozzánk, hogy még nem sokszor kellett otthon önállóan öltözni, fürdeni, fésülködni, levest merni, húst szeletelni, ágyat húzni, stb. A gyerekek többsége a rendszeres gyakorlás hatására már a 2. évben nagyon sok dolgot csinál meg egyedül, amihez otthon még segítséget kér. Az sem probléma, ha valaki lassabban halad az önkiszolgálás terén.

 

Délutáni programok

 

A tanítási órák után ebédelés, udvari levegőzés (játék) és már kezdődnek is az iskola pedagógusai által tartott habilitációs-rehabilitációs órák, szakkörök, gimnáziumi előkészítők. Így a gyerekek napirendje jelentősen eltérő egy-egy csoporton belül. A napközis csoportok az osztályteremben tanulnak, ott, ahol minden eszköz rendelkezésükre áll, amit a délelőtti tanulás alatt is használnak.

A kézműves foglalkozásokon elkészült művekkel az osztályt vagy a hálót díszítik, elajándékozzák karácsonykor vagy Anyák napján, a karácsonyi vásáron árulják. Minden csoport igyekszik úgy szervezni heti programjait, hogy legalább egyszer elhagyhassák az épületet és múzeumba, piacra, játszóházba, könyvtárba, moziba mehessenek. Ezek az alkalmak egyúttal a tájékozódásra nevelés, az önálló közlekedés előkészítése, Budapest nevezetességeinek megismerése céljait is szolgálják. Az életviteli gyakorlatok átszövik a kollégiumi élet minden percét, természetesen a gyerekek szívesebben vesznek részt a tankonyhai foglalkozáson, mint a szekrény-rendezés speciális alkalmain.

 

Az esték programja

 

Az alsósok számára minden este van mese, hol élőben, hol magnóról, de a felsősök is gyakran kérik, hogy kedvenc meséiket újra hallgathassák. A nevelőtanárok saját tehetségük és hobbijuk szerint esti foglalkozásokat szerveznek. Évek óta a legkedveltebbek közé tartozik a számítástechnika, főzőcske, úszás, sportjáték, kézműves foglalkozás. A kicsik nagyon szeretik a régi mesefilmek diavetítését és az interaktív táblás, tabletes foglalkozásokat is.

 

Hétvégék

 

Azoknak a gyerekeknek, akiket a szülők nem tudtak haza vinni a hétvégére, igyekszünk kellemes pihenést, tartalmas szórakozást biztosító programokat szervezni. A nevelőtanárok kíséretében múzeumba, játszóházba, játszótérre mennek, jó idő esetén fél- vagy egész napos kirándulást tesznek a Budai hegyekbe, esetleg valamelyik budapesti nevezetességet keresik fel. Hétvégén is használhatják a tornatermet és az uszodát is.

 

 Hagyományaink

 

A karácsonyi ünnepkör hagyományosan sokféle rendezvényei a nevelőtanárok irányítása alatt folynak. A karácsonyi vásárt azért szervezzük meg sok éve már, hogy a gyerekeknek legyen lehetősége apró, társaik által készített ajándékokat vásárolni. Közben pénzt számolnak, beosztanak, válogatnak…, egyszóval készülnek a felnőtt életre.

A farsangi bál nagyon jó hangulatú, évek óta sok vendéget vonzó rendezvényünk. Attól lett különleges, hogy a csoportok nem csak jelmezbe öltöznek, hanem rövid jelenetet is bemutatnak, pl.: valamelyik meséből, irodalmi műből, a nagyobbak maguk írnak erre az alkalomra rövid történetet. A heteken át tartó készülés próbára teszi a kreativitásukat, az együttműködési szintjüket, így a csoportkohézió nő, a közös siker pedig szép emlék marad.

Tavasszal terítési bemutatót rendeznek, ahol a kreativitás mutatkozik meg a tavasz és a Húsvét témában. Kicsitől nagyig mindenki szereti széppé varázsolni az asztalt, azt pedig még inkább, ha valami ehető is kerül a dekorációs elemek közé.

 

 Különleges programjaink

 

Audio-narrációs színházi előadások

Fontos számunkra, hogy a családjaiktól távol lévő gyerekek az oktatás mellett életkoruknak megfelelő nevelést is kapjanak, mindemellett meleg, családias légkör, szeretet vegye őket körül. Kiemelt feladatunknak tekintjük a szabadidő hasznos eltöltését, az arra való igény kialakítását. Szakmai szempontokat figyelembe véve tervezik meg a nevelőtanárok a korosztály és a csoport igényeit szem előtt tartva a színes, szórakoztató programokat játék, kézműves tevékenység, sport, kultúra területén.

A Pesti Magyar Színházzal kötött megállapodásunk alapján tanulóink audio-narrációval kísért színházi előadásokon vehetnek részt már harmadik éve. A program része az előzetes audio-narráció meghallgatása – amely ismerteti a darabot röviden, valamint a szereplők jellemét, küllemét mutatja be –, színpadbejárás, a kellékek, jelmezek megismerése, a szereplőkkel való találkozás. Ezen kívül színház-pedagógiai foglalkozás is tartozik a darabokhoz, melyet iskolánkban tart meg a színház társadalmi felelősségvállalási referense, magával hozva egy-két színészt is. Ezen a programon a darabot megtekintő csoport vesz részt. A színház a kultúra része. Ezt az alapigazságot szeretnénk diákjainknak a gyakorlatban is megmutatni. Valamint azt a másik nagyon fontos fogalmat a hétköznapokba átültetni, hogy esélyegyenlőség, ami kézen fogva jár az akadálymentesítéssel. Ezért volt számunkra nagy öröm, hogy a Pesti Magyar Színház (http://pestimagyarszinhaz.hu/) célul tűzte ki, és meg is valósította a látássérültek számára akadálymentes színházi előadásokat az audio-narráció biztosításával.

 

Táborok

 

Minden nyáron megszervezzük honismereti táborunkat. A lelkes nevelőtanárok egész napra szórakoztató és pihentető programokat vezetnek a tábor környékének megismerésére. Természeti és kulturális nevezetességeket keresnek fel, szakszerűen vezetik végig múzeumokon, kiállításokon a gyerekeket. A csapatok egymás közötti vetélkedői, kézműves foglalkozások, éjszaki bátorságpróba, de még az oda- és visszautazás is nagy élmény szokott lenni. Minden nyárnak volt eddig valamilyen felejthetetlen, különleges eseménye is, mint amilyen az eltévedés, bőrig ázás, ajándékba kapott programlehetőség, a helyiek kimutatott szimpátiája, stb.

 

Élményterápia

 

Intézményünk 2008-ban csatlakozott a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat Élményterápiás csoportja által vezetett élményterápiás barlangász programhoz. Képzett barlangi túravezetők kiépítetlen barlangba viszik a gyerekeket, ahol különböző szűkületeken, hasadékokban, egyenetlen talajon kell átjutniuk „csúszva-mászva”. A fizikai határok megtapasztalása mellett a gyerekek egymást is jobban megismerik, más helyzetben láthatják egymást. A gyerekek itt kitűnhetnek társaik közül ügyességükkel, figyelmességükkel, segítőkészségükkel. Nem utolsó sorban kommunikációjuk is fejlődik, a barlangászokkal és a csapat tagjaival folyamatosan beszélni kell, információkat átadni a továbbjutáshoz. Erre a közösségépítő program alkalmaira szülői és szemészorvosi engedély szükséges. Hasonlóan szigorú válogatás előzi meg a műfalmászást is, mert az nagy fizikai terheléssel jár.

 

Családi hétvégék

 

A 4. és 7. osztályosok számára tartott családi hétvégék főszervezője a kollégium. A felső tagozatba lépő tanulóinkat és családjaikat együtt fogadjuk az integráltan tanulókkal egy teljes hétvégére mindig tavasszal. A szakmai előadások mellett személyes konzultációs lehetőségek töltik ki az idő nagyobbik részét, de tréfás családi vetélkedő és egyéb, a gyerekek és szülők közös szórakozását szolgáló programok is szoktak lenni.

A hetedikeseket a pályaválasztás, továbbtanulás témakörében szervezett iskolalátogatás, szakmai beszélgetés, tanácsadás, konzultáció programjaira hívjuk. A gyerekeknek és testvéreknek a szülőkével párhuzamosan futó játékokat, vetélkedőket, kézműves foglalkozásokat szervezünk.

 

Állatasszisztált terápia

 

Elkezdődött heti két alkalommal a kutyaterápiás foglalkozás, melyet az Aura Segítő Kutya Alapítvány hivatásos kutyafelvezetője tart segítő kutyájával. Cél: Az izoláltság csökkentése, pozitív kapcsolat kialakítása a kutya és a célcsoport között, a szociális képességek fejlesztése, empátiás készség fejlesztése, kommunikációs készség fejlesztése. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, sokat fejlődtek a gyerekek. Jól lehet motiválni a kutyussal. A gyerekek alig várják, hogy megérkezzen, és igyekeznek jól viselkedni egész nap. A szorongó gyerekek felengednek, kinyílnak, sokat mosolyognak, nevetnek. Aki órán türelmetlen, nem bírja kivárni, hogy sorra kerüljön, itt becsülettel jelentkezik, kivárja, hogy ő jöhessen. Memóriájukat is fejleszti (pl. megjegyezték a kézjeleket, amivel Tücsit irányíthatják). Már a kutya puszta jelenléte is ellazítja a gyerekeket, megnyugtatóan hat rájuk, csökken a stressz szint. A gyerekek kommunikációja fejlődik, illetve mindannyiuk szocializálódását segíti. A kutyákhoz való vonzódás, a játékosság mellett a kutyás foglalkozások mozgásos jellegében rejlik. A kutyával való interakció során a gyerekek impulzuskontrollt gyakorolnak, konstruktív módon bánnak saját agressziójukkal, hiszen irányító szerepben lehetnek anélkül, hogy sérüléseket okoznának.

 

Játékkölcsönzés

 

Hétfőn délutánonként van nyitva a játékkölcsönző. Minden tanulónak lehetősége van saját felelősségre játékot kölcsönözni, amivel az osztályban vagy a kollégiumban játszhat. A csoportok is felfrissíthetik a játéktárukat, ha már unásig játszottak a régiekkel.