Módszertani intézményünk

Intézményegységünk célja a gyengénlátó, aliglátó gyermekek és tanulók integrált nevelésének, oktatásának támogatása. Több mint 900 integrált óvodással, általános- és középiskolással, családjukkal és befogadó intézményeikkel tartunk kapcsolatot.

Tevékenységünk sokrétű. A gyermekek, tanulók látássérülésből fakadó hátrányainak csökkentését képességeik fejlesztésével, kibontakoztatásával és speciális segédeszközök ajánlásával segítjük. Szakszerű fejlesztésük érdekében konzultáció és szakmai programok keretében támogatjuk szüleiket és befogadó pedagógusaikat. Társadalmi integrációjuk megvalósulását a pályaorientáció segítésével mozdítjuk elő.

A módszertani intézmény a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakvéleménye, a szülők vagy a befogadó intézmények kérése alapján nyújt segítséget a gyengénlátás, vagy aliglátás következtében sajátos nevelési igényű gyermekeknek, fiataloknak. Törekvésünk az ország távoli vidékein élő integrált tanulókat megsegítő helyi látássérültek pedagógiája szakos utazó gyógypedagógusokkal való aktív kapcsolattartás, igény esetén szakmai-módszertani segítségnyújtás.

Intézményünkben gyengénlátók számára optikai, elektronikus és tanulást segítő eszközök megismerésére, kiválasztására és kölcsönzésére van lehetőség.  A speciális eszköztár szolgáltatásait iskolánk tanulói mellett az EGYMI ellátási körébe tartozó integrált gyengénlátó tanulók is igénybe vehetik.