Pedagógusoknak

Pedagógusok – intézmények

 

Intézményünk a köznevelési törvény alapján egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként részt vállal a befogadó pedagógusok segítésében. Többféle módon nyújtunk gyógypedagógiai módszertani segítséget:

 

Szakmai nyílt napok

 

E programok az együttnevelésben részt vevő pedagógusok számára teszik lehetővé az alapvető gyógypedagógiai kompetenciák megszerzését. Az elhangzó előadásokon tájékoztatást adunk a gyengénlátás fogalmáról, a szembetegségekről, a sérülés-specifikus módszertanról. Az eszközbemutatón a pedagógusokat megismertetjük a tanulást segítő optikai, elektronikus és szemléltető eszközökkel. Az interaktív szimulációs gyakorlatokon a látássérülés megtapasztalását biztosító szimulációs szemüvegekkel végezhetnek az óvodai/iskolai életre jellemző tevékenységeket. Az óvodapedagógusok megtekinthetik csoportos iskola – előkészítő foglalkozásunkat, valamint a gyermekek mozgásfejlesztését. Az általános és középiskolai pedagógusok óralátogatásokon, személyes megbeszéléseken ismerhetik meg speciális eszközeinket, módszereinket.

Az érintett intézményeknek minden alkalommal meghívó levelet, programot és jelentkezési lapot küldünk. A nyílt napon való részvétel regisztrációhoz kötött.

 

Intézménylátogatások

 

Az időszakos iskolalátogatások alkalmával az integrációt segítő gyógypedagógusok személyesen is felkeresik a befogadó iskolákat, Budapest területén belül az óvodákat is. A vidéki intézmények közül elsősorban azokat látgatjuk meg, ahol nincs helyben látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus.

Utazótanáraink tájékozódnak a befogadó intézményben az integrált nevelés, oktatás körülményeiről. A gyermek/tanuló gyengénlátásból vagy aliglátásból fakadó sajátos nevelési szükségleteinek megismerése céljából foglalkozáson/tanórán is részt vesznek. A látogatás alkalmával a befogadó pedagógusokkal megbeszélik a látássérüléssel kapcsolatos egyéni teendőket, a különböző speciális oktatási módszereket. Pedagógiai látásvizsgálatot végeznek, speciális optikai- és tanulást segítő eszközöket, valamint célszerű tanulásszervezési módokat ajánlanak.

A pedagógus és a gyógypedagógus együttműködését szolgálja óvodában a „Nyitni-kék”, általános iskolában a „Ne felejts!”, középiskolában a „Ráció-integráció” dosszié. Ez egy-egy az évek során bővülő tartalmú dokumentum-gyűjtemény, amely tartalmazza a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos legfontosabb információkat, másrészt biztosítja a kapcsolattartást és az együttműködést a gyógypedagógussal.

 

Kihelyezett szakmai nap

 

A felső tagozatba, középiskolába vagy új iskolába lépéskor a befogadó iskoláknak lehetőségük nyílik egy kihelyezett szakmai programot igényelni, ahol a tantestület érintett tagjai helyben, egy értekezlet során megismerhetik a gyengénlátó tanulóval kapcsolatos legfontosabb információkat. Tájékoztatást kapnak a tanuló szemészeti diagnózisáról, annak pedagógiai következményeiről, sajátos nevelési igényéről. Érzékenyítés során szimulációs szemüvegek kipróbálásával élhetik át a tanítványuk mindennapi helyzeteit. Személyes konzultációra is ad lehetőséget a program.

 

Kiadványok

 

Az alábbi segédanyagok hozzájárulnak az integrált neveléshez, oktatáshoz alapvetően szükséges gyógypedagógiai kompetencia megszerzéséhez.

Elektronikusan hozzáférhető anyagok:

  • Tantárgyi módszertani útmutatók
  • Speciális tantárgyi feladatlapok
  • “Közelről nézve – a gyengénlátó gyermek” – könyv
  • Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó gyermekek számára
  • Nevelési tanácsok gyengénlátó tanulót nevelő szülők számára
  • “Ismerd meg Budapestet” fotósorozat

Az elektronikus anyagokat módszertani intézményünktől kérhetik a befogadó intézmények.

Filmek az integrált nevelés, oktatás segítéséhez – A filmeket az intézményünkben tartott programokon vetítjük.