Otthon végezhető logopédiai játékötletek gyengénlátó gyerekeknek

Játékötletek a hangtani tudatosság fejlesztéséhez

A kifejező, tiszta, helyes beszéd mellett a logopédia a beszélt (és írott) nyelv értésével is foglalkozik. Az iskolakezdéshez, az olvasás, írás elsajátításához a hangzók tiszta ejtése mellett számos más képességre is szüksége van a gyermekeknek. Az alábbi játékötletekkel segíthetjük őket, hogy a füleik (és az agyuk) kihegyeződjön a világ, a környezet hangjaira, később pedig a beszéd különböző egységeinek- a szövegek, mondatok, szavak, szótagok és végül az egyes beszédhangok -figyelmére, értésére és helyes használatára. Ezeknek a játékoknak a többsége nem igényel semmilyen eszközt, látásteljesítménytől függetlenül mindenki számára használható.

1.Hallási figyelem fejlesztése

– Becsukott szemmel hallgatjuk a körülöttünk lévő hangokat. Soroljuk fel, minek a hangját halljuk!

-Figyelhetünk a gyors-lassú, hangos-halk, hosszú-rövid hangtulajdonságokra is. Tapsolhatunk, kopoghatunk, dobbanthatunk, csettinthetünk , fütyülhetünk együtt

-Becsukott szemmel figyeljük, melyik irányból halljuk anya, apa, testvér beszédét, énekét, tapsolását!

– Szó kihallása szavak közül, mondatból, szövegből – Ha hallod a fut szót tapsolj!

fut, sétál, szalad, alszik, fűt, fut, fal, mászik, kér, fut, fut, lovagol, játszik, nevet, fut

– Szókopogás – Szavakat fogok mondani. Akkor koppints a ceruzáddal, ha azt a szót hallod, hogy kulcs!

2.Hallási emlékezet fejlesztése

-Bevásárlólistás játék. Felsoroljuk a gyerekeknek, mit kell legközelebb venni a vásárlás során, igyekezzenek minél több dolgot megjegyezni belőle. Kezdhetjük két dologgal, majd fokozatosan növeljük a lista elemszámát. Pl: Veszünk kiflit és tejet. Veszünk kiflit, tejet és kakaót…

-Mit visz a kishajó? játék. Szülő-gyerek felválta sorolja, mindig egy új szót hozzátéve a listához, hogy mit visz a kishajó. Pl:  A kishajó visz egy labdát. A kishajó visz egy labdát és egy hintát. A kishajó visz egy labdát, egy hintát és egy mesekönyvet stb.

-Bővülő mondatok. Pl. Kati játszik. Kati labdával játszik. Kati zöld labdával játszik. Kati zöld labdával játszik az udvaron.

3.Hallási megkülönböztetés

-Egyforma-nem egyforma szavak. Szópárokat mondok, tapsolj, ha egyforma a két szó!  esik-eszik, mászik-mászik, majom-majom, malom-majom, tő-tű, fűz-fűz, másik-mászik, főz-fűz stb.

4. Mondatszintű tudatosság fejlesztése

-Alkossunk mondatokat egy választott kedvenc tárgyról! Eleinte fontos a szülői példaadás! Válasszunk pl egy plüssmacit. Mondj egy mondatot a maciról! pl: A macinak barna színe van. A maci kabátja piros. A maci az ágyban fekszik. A maci gazdája Peti.

-Mondok egy rövid történetet, számoljuk meg, hány mondatból áll! Pl. Tegnap egy érdekes mesekönyvet olvastam. Lovakról és kecskékről szólt. Mire a mese végére értem, elaludtak a gyerekek.

-Képekről mondatok alkotása

5. Szószintű tudatosság fejlesztése

-Számoljuk meg, hány szóból áll a mondat! Pl. Vasárnap anya palacsintát készített.

-Szógyűjtés. Gyűjtsünk gyümölcsöket, zöldségeket, állatokat, színeket, fiúneveket, hangszereket, járműveket, bútorokat, ruhaféléket

-Összetett szavak szétbontása. Melyik két szóból áll a szemüveg, kosárlabda, zsebkendő, narancslé stb.

-Szavakból összetett szavak alkotása. Pl üveg+golyó, jég+csap, katica+bogár, szél+malom

– Szó Bújócska.  Milyen rövidebb szavak bújtak el a szóban? Pl: Székesfehérvár: szék, ék, székes, ékes, fehér, ér, vár, ár, Tatabánya: Tata, tat, bá, bánya, Vasútállomás: vas, út, vasút, áll, állomás, más

-Gyűjtsünk ellentétpárokat, ellentétes jelentésű szavakat! Mondd az ellentétjét! hideg- meleg, gyors-lassú, halk-hangos, okos-buta, szegény- gazdag, szorgalmas-lusta, vidám-szomorú, gyáva-bátor, erős-gyenge, vékony-vastag, stb….

-Gyűjtsünk hasonló jelentésű szavakat! Pl: vidám- jókedvű- mosolygós-derűs, 

 sétál- ballag- járkál-bandukol,   finom- jóízű,-zamatos

6. Szótagszintű tudatosság fejlesztése

– Szótag kiegészítése szóvá – Dobom a labdát, repül a szótag! Gyűjtsünk szavakat, ami így kezdődik: ke- kenyér, kever, kerék, kefír, ta- tapéta, taxi, takaró, Tamás, Tamara, bi – bicikli, bili, biró, bika

-Szóbefejezés – A szó utolsó szótagját kell kitalálni. Egy szót többféleképpen is be lehet fejezni.  (sze-ren-…, lab-…., mo-gyo-…., fa-ka-….)

– Szavak letapsolása, azaz szótagolása. Hányat tapsoltunk? ba-ba, ka-tica, pe-rec, mó-kus, a-na-nász-ka-rá-csony, hús-vét, fek-vő-tá-masz, gyu-fa, ház, tor-na-ó-ra, stb

– Szótagolás – Szótagkorongozó.  A gyerekeknek annyi korongot kell egymás mellé rakniuk, ahány szótag van a szóban.

-Robotnyelv. Melyik szót mondom robotnyelven, találd ki, mondd egyben!  ka-pu, vi-rág, bor-só, li-mo-ná-dé, Pe-ti, Jó-zsi, É-vi, Dor-ka stb

– Szóban másik szó keresése –  Mi a közös a most felsorolásra kerülő állatokban? Nem rokonságot kell keresni bennük, hanem fülelni, hallgatni a neveket egymás után! bárány, dromedár, jaguár, lajhár. (ár)

7. Hangszintű tudatosság fejlesztése, avagy játék a beszédhangokkal

-Melyik hanggal kezdődik a szó? Magánhangzókkal kezdődő szavakkal kezdjük ezt a játékot.

– Szógyűjtés adott kezdőhanggal. Eleinte itt is magánhangzóval kezdődő szavakat gyűjtsünk: Á- Ági, Ákos, Árpi, ág, állomás, árpa, stb

-Melyik hangot hallod a szó végén? Pl. autó, kakaó, bicikli, fekete, kesztyű,  stb

-Van-e a szóban az adott hang? Lépj egyet előre/tapsolj/koppints, ha hallod a szóban az Á hangot pl: ágy, virág, mókus, futó, tojás, Mikulás, kifli, gomb, fáj stb

– Titkos nyelv játék/ Magánhangzók kiemelése szóból – Melyik zöldségfélére gondoltam? ö ö a a – vöröshagyma, áaéa-sárgarépa, aaáé-karalábé

– Hanghosszúság – Rövid vagy hosszú? Ha hosszan hallod, húzol egy vízszintes vonalat, ha röviden, akkor pöttyöt teszel. Eleinte csak egy önálló, izolált magánhangzóval játsszuk, később már szóban szereplő adott hangot is lehet figyelni. 

– Hangszintézis. Külön mondott hangokból szó összetétele – Mit mondok robotnyelven? k-e-ny-é-r

– Hangokrabontás – Melyik hangok vannak a táska szóban? t-á-s-k-a

– Szólánc – Alkossunk szóláncot, úgy, hogy a szó utolsó hangjával kezdődjön a következő szó!

-Kakukktojás játék. Melyik szó nem illik a sorba? rágó, ruha, bohóc, retek A bohóc, mert a többi R hanggal kezdődik. Bármelyik hanggal lehet ilyet, ajánlott a szókezdő hangokkal játszani.

-Hangok felismerése szóban. Tapsolj /koppints, lépj előre, ha hallod a szóban a S hangot! Hol hallod a szóban a S hangot? Elején, közepén, végén?

8. Nehezebb feladatok:

– Hangelhagyás – Mondd utánam, amit mondok úgy, hogy az első hangot elhagyod, lenyeled! kormány-ormány, papa-apa, váll-áll, víz-íz, abál-bál

– Hangelhagyás- Mi lesz a szóból, ha az utolsó hangot nem mondod ki? ágyú (ágy), kapu (kap)

– Hangmanipuláció – Változtasd meg az első hangot! Mondd ki az új szót! vár-sár-bár-kár-zár-már-szár-jár-tár-pár-cár-gyár-nyár           fél-tél-kél- bél      ház-máz-láz-száz-gáz

-Rímekhez kapcsolódó játékok:  Rímek felismerése – Koppints, ha rímelnek! kép-szép, füzet-kenyér, bálna-málna, majom-malom, víz-ház, tenyér-kenyér, tojás-kifli

– Rímkeresés – Találd ki a mondóka végét! Udvaron áll egy véka, Beleugrott egy rút … (béka)

-Szótagszintézis – Szókirakó Összekeveredtek a szótagok. Tedd sorba úgy, hogy értelmes szavakat kapjál! A szavakat hallás után kell összerakni!!) ta-ló-pi (pilóta), go-zon-ra (zongora)

  – Szótagmanipuláció – Szótagcsere.  Mi lesz a szavakból, ha megcseréled a szótagokat?            gida – dagi, pipa-papi, lila-Lali,

– Szavak szótagokra tagolása – Szótag-kakukktojás Figyeld meg a következő szavakat! Egyik nem illik közéjük! Melyik az és miért? verseny, kevertek, hever, megver, vérszegény

– Utolsó hang meghatározás – Van egy kakukktojás, ami más hanggal végződik, mint a többi. Melyik az? kar, bogár, madár, virág, vödör

Készítette: Frányóné Turbucz Gabriella, logopédus – látássérültek pedagiája szakos gyógypedagógus

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük