Képességfejlesztő ötletek legó, tüsi vagy építőkockák felhasználásával 2.

Folytatom a korábbi bejegyzésemet, és újabb játékötleteket írok legó, tüsi ill. építőkockákhoz.

A lentebb ismertetett játékok fejlesztik a gyermek kézügyességét (finommotorikáját), a szem-kéz koordinációt, a vizuális figyelmet, emlékezetet, vizuális differenciálást, gondolkodást, és a térészlelést.

Az eszközök megválasztásának szempontjai a korábbi bejegyzésben olvashatók.

Játékötletek:

 • Mi változott? játék

A gyermek jól figyeljen meg egy általunk, vagy általa felépített alakzatot, majd csukja be a szemét! Változtassunk meg rajta egy dolgot, majd a gyermek, miután a szemét kinyitotta, fogalmazza meg, mi változott! Ha könnyen megy, nehezíthetjük a feladatot úgy, hogy egyre több dolgon módosítunk.

 • Emlékezetből építés

Kezdetben néhány kockából álló alakzatot készít a gyermek. Ezután jól figyelje meg, majd félretesszük ezt, ő pedig újra építse meg emlékezetből. Ezután az eredetivel összehasonlíthatja, sikerült-e ugyanolyat alkotnia. A gyermek képességeitől függően nehezíthetjük a feladatot több kockából álló alakzat építésével.

 • Transzformációs építés (szabályok szerint módosítás)

Megépítünk egy alakzatot (ezt végig a gyermek előtt hagyjuk, nézheti), majd megkérjük őt, hogy készítsen ő is egy ilyet, de adjunk meg egy módosító szabályt is, pl.: „Építsd sárgából, amit én pirosból!” vagy „Építsd kockából, amit én téglalapból!” (természetesen ez utóbbit csak akkor, ha a gyermek tisztában van ezekkel a fogalmakkal.)

 • Síkbeli ábra megjelenítése térben

Rajzoljunk le egy építményt oldalnézetből, színezzük is ki, majd a gyermek ez alapján építsen! Ha a gyermek színtévesztő, minden színhez találjunk ki egy jelet, rajzot (lásd előző bejegyzés), melyeket a színeknek megfelelően a rajzra és a kockákra is rárajzolhatunk. 

 • Térbeli alakzat megjelenítése síkban

Egy felépített alakzatot a gyermek oldalnézetből, felülnézetből, vagy alulnézetből (Hogy látjuk oldalról/felülről/alulról?) lerajzolhat, vagy általunk készített ábrát kiszínezhet az építménynek megfelelően. Színtévesztő gyermekek ceruzáira, filctollaira is rajzoljuk rá a színeknek megfelelő jeleket.

Készítette: Kolozs Ildikó

Képességfejlesztő ötletek LEGO, tüsi vagy építőkockák felhasználásával 1.

A következő játékokhoz nem kellenek különleges eszközök, a LEGO, vagy más építő játékok sok kisgyermek játékai között megtalálhatóak. Az alább ismertetett játékok fejlesztik a gyermekek kézügyességét (finommotorikáját), a szem-kéz koordinációt, a vizuális figyelmet, emlékezetet, vizuális differenciálást, gondolkodást, sorrendiséget (szerialitást).

Az eszközök megválasztásánál vegyük figyelembe:

 • A legók, építőkockák méretét a gyermek életkora, kézügyessége (finommotoriájának fejlettsége) és a közeli látásélessége függvényében válasszuk meg (Jól látja-e? Meg tudja-e fogni? Össze tudja-e illeszteni?).
 • Az építőelemek legyenek élénk színűek, az egyes színek egymástól jól elkülöníthetőek. Színtévesztő gyermekek esetén adhatunk minden színnek más jelölést, ezzel segítve a megkülönböztetést, pl. az egyes elemekre a színekhez társítható kis (a közeli látásélesség függvényében) figurákat rajzolunk: sárga-nap, zöld-levél, kék-hal vagy felhő, piros-szív. Ha a játékok során színes rajzokat is készítünk, azokon is tüntessük fel ezeket, ill. ha a gyermek színezi ki az építményről készült ábrát, a színes ceruzákra vagy filctollakra is rajzoljuk rá a jeleket!

Játékötletek:

 • Válogatások

A gyermek két vagy háromfelé válogassa az építőelemeket szín vagy forma szerint! Használhatunk egy tálcát is, amelyre egy dobozba beletesszük neki a kiválogatandó tárgyakat, majd két vagy három dobozt helyezünk még rá. Magyarázzuk el, mutassuk meg, hogyan kell majd csoportosítania az elemeket, pl.: „Az első dobozba tegyed a zöld színű legókat, a másodikba a sárga színűeket!” . Lehet méret vagy forma szerint is válogatni, ill. két szempont szerint pl. egyik dobozba a zöld négyzet alakúakat, másikba a kék téglalap alakúakat.

 • Hiba észrevétele

Miután a gyermek két- vagy háromfelé válogatta az építőelemeket, játszhatjuk azt, hogy ő becsukja a szemét, mi meg közben mondjuk, hogy jön a Rontó manó, és kicsit összekeveri a dolgokat, azaz egy-egy dobozba rakjunk nem odavaló elemet. Ezután a gyermek nyissa ki a szemét, nézze meg a tartókat, és ami nem tartozik oda, amit a Rontó manó rossz helyre tett, tegye vissza a jó helyre!

 • Sorozatok folytatása

Kialakíthatunk sorozatokat is az építőelemekből, egymás tetejére rakva, vagy egymás mellé, akár egy alaplapra ráhelyezve. Kezdetben két, majd ha ez jól megy, három vagy több elem váltakozhat a kirakás során. A sorozatok kialakítása a következő módokon történhet:

 1. Szóban elmondjuk, mi a szabály, pl.: „Rakj ki egy piros kockát! Mellé egy kéket! Megint egy pirosat! Megint egy kéket! Mi lehet a szabály? Folytasd tovább a kirakást!”
 2. A szülő elkezd egy sorozatot, a gyermek figyelje meg, próbálja kitalálni a szabályt, majd folytassa tovább azt!
 3. Rajz alapján rakja ki a megadott elemeket, majd a szabály megbeszélése után folytassa ugyanígy.

 • Ugyanolyan építése

Építhetünk egy tornyot, vagy egy másmilyen térbeli formát is. Kisebb gyerekek velünk együtt építsenek, azaz mi felrakunk az építményünkre egy elemet, majd várjuk meg, amíg ő is kiválaszt egy olyat és felrakja a sajátjára. Nagyobb gyerekeknek adhatjuk úgy a feladatot, hogy mi építünk valamit, és miután készen vagyunk, a miénk alapján ő is készítsen ugyanilyet.

 • Összehasonlítás, azonosság-különbség megállapítása

Két építményt létrehozunk, melyből az egyik egy tulajdonságban eltér a másiktól. Megkérjük a gyermeket, hogy hasonlítsa össze, ugyanolyanok-e, vagy különbözőek. Fogalmazza meg a különbséget, majd építse át az egyiket, hogy ugyanolyanok legyenek! Ha ez a feladat jól megy a gyermeknek, építhetünk összetettebb, több elemből álló építményt, és több különbséget is beletehetünk.

Az ötleteket egy következő bejegyzésben még folytatni fogom.

Készítette: Kolozs Ildikó